Pensament

Moviment més enllà de l’art, art en cada gest.

 

El meu projecte artístic treballa en 3 eixos:

  • El moviment arquitectònic.
  • Simbòlic
  • Filosòfic

 

Moviment arquitectònic

El context des d’on plantejo la coreografia és des de conceptes geomètrics i físics.

La primera cosa que implica aquesta idea és una atenció per part meva, diferent quan plantejo una coreografia o quan executo un moviment. Per exemple, quan estic pensant sobre una idea, només el fet de pensar-ho en termes físics em dóna un punt de vista i un recorregut de reflexió molt interessant. Perquè darrera qualsevol teoria física o fórmula matemàtica hi ha una idea genuïna i espontània. A l’hora d’interpretar el moviment, aquesta premissa t’aporta una sensibilitat especial pel fet de ser conscient sobre coses que poden estar passant més enllà de la teva realitat. Per exemple, pot ser conscient del moviment el·líptic de la terra mentre tu aixeques el braç dret.

La segona idea que fa referencia el títol, és que el moviment pot ser un fi per si sol o bé un mitjà per realitzar una altra acció, com per exemple construir. En aquest cas, el meu moviment és només una eina o una conseqüència del procés de construcció. En aquest lloc, apareix una observació que em permet especular sobre la capacitat d’expressar moviment d’una escultura o d’una idea, més enllà del meu propi moviment.

 

Simbòlic

La nostra mirada rep constantment símbols que representen altres idees. D’una situació qualsevol  en podem fer una lectura més acurada i extreure’n molta més informació si parem esment en els símbols. Cada símbol pot fer referència a múltiples significats que es barregen entre si. M’interessa aquesta superposició de significats i el mecanisme que estableix una imatge com a símbol i em pregunto quant de temps es necessari per quedar establerta aquesta relació entre imatge i idea.

També és una manera d’arribar a parlar sobre les preocupacions quotidianes de les persones a través d’un fet més universal com és la lectura que podem fer d’un símbol.

 

Filosòfic

Trobar una relació entre tots els elements que utilitzo sota una idea final és una premissa inherent en els meus treballs.